จำหน่ายและติดตั้งระบบ VOIP Phone

จำหน่ายและติดตั้งระบบ VOIP , IP Phone พร้อม Server 3CX สามารถใช้เป็นระบบภายใน หรือทั้งภายในและภายนอกก็ได้ สามารถใช้งานเบอร์พื้นฐานได้โดยไม่ต้องลากสายจากผู้ให้บริการเพิ่มเติมเพียงมี Internet ใช้งานอยู่แล้ว

  • ติดตั้ง Server ภายในบริษัทได้
  • เช่า Cloud Server จากบริษัทไอทีพลัสทู โซลูชั่นได้
  • รองรับใช้งานผ่าน Application บนมือถือ
  • รองรับการใช้งาน SIP Phone
  • มีระบบตอบรับอัตโนมัติ
  • มีระบบบันทึกเสียงสนทนา (ต้องซื้อ License)
  • หากมีระบบ LAN ภายในอยู่แล้วเพียงแค่ติดตั้ง Server กับซื้อ VOIP Phone ก็ใช้งานได้ทันที