แก้ไขการ Balance Phase จาก Overloads รร.บ้านช่องม้าเหลียว