สอบราคา TV 50″ และ Notebook สพฐ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 44 เครื่อง