ติดตั้งโทรทัศน์และจานดาวเทียม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพนม