ติดตั้งระบบโทรทัศน์การศึกษาผ่านดาวเทียม รร.บ้านแสนสุข