จำหน่าย ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ โรงเรียนตาขุนวิทยา

dav

งานซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ แก่หน่วยงานราชการ อาการเสียบูทไม่ได้ ปัญหาจาก RAID เสีย แก้ไขเสร็จสิ้นพร้อมติดตั้งโปรแกรมใหม่ สำรองไฟข้อมูลเดิมไม่หาย และจำหน่ายหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

บริษัทจดทะเบียนบนระบบ EGP ของทางราชการเป็นที่เรียบร้อยสามารถเบิกจ่ายผ่านระบบได้ทันที พร้อมให้เครดิตแก่หน่วยงานราชการ

บริษัท ไอทีพลัสทู โซลูชั่น จำกัด
โทร.077-955-242
LINE: 0808874874