จำหน่ายและติดตั้งโทรทัศน์การศึกษาผ่านดาวเทียม และ Projector