จำหน่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า รร.บ้านช่องม้าเหลียว