งานระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI HotSpot ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติค รร.ตาขุน

งานระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI HotSpot ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติค เชื่อมระหว่างอาคาร มีระบบ HotSpot ยืนยันตัวบุคคลก่อนใช้งานตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ โรงเรียนตาขุน