งานปรับปรุงระบบ Network ห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโทรทัศน์ และขยายสัญญาณ WIFI โรงเรียนบ้านบางสาน