งานติดตั้งระบบ WIFI เพิ่มเติม ติดตั้งจานดาวเทียม โรงเรียนวัดพะแสง