งานจำหน่าย และติดตั้งโทรทัศน์พร้อมระบบ DLTV โรงเรียนวัดสองพี่น้อง